Em thư ký An Komatsu hy sinh bản thân mình để cứu công ty