Nữ điều tra viên đã giải nghệ bị tống tình về chuyện quá khứ